Úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa vyhotovíme expresne rýchlo za priaznivú cenu. Ponúkame jazyky anglický, nemecký, srbský, ukrajinský, ruský, poľský, španielsky, taliansky a iné.

Ak potrebujete úradné preklady COVID-19, potvrdenie o zaočkovaní, lekárske potvrdenie o negatívnom výsledku koronatestu alebo iné doklady pri ceste do zahraničia – do zamestnania, radi vám pomôžeme. Najčastejšie budú pri…

Vedeli ste, že úradné – súdne preklady sa dajú vybaviť už aj elektronicky? Ak nie, v tomto článku vám prinášame užitočné informácie, ako postupovať pri vyhotovení elektronického úradného prekladu. V…

Najpoužívanejšie anglické skratky Skratky sa dnes používajú nielen v bežnej komunikácii medzi známymi, ale sú neoddeliteľnou súčasťou online komunikácie aj v pracovnom prostredí. Niektoré anglické skratky sú už notoricky známe,…