Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

V tomto článku sa dozviete všetko potrebné o apostile,  čo znamená, načo slúži, ako sa vybavuje a kedy je potrebné ju úradne prekladať.

Čo je apostil, apostila, apostille, kde a ako ju vybaviť na Slovensku

Je možné používať všetky uvedené výrazy. Ide vlastne o overenie pravosti verejnej listiny (osvedčenia, vysvedčenia, potvrdenia, atď.) vydané orgánmi cudzieho štátu

Apostilované doklady môžete použiť v členských krajinách, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru (zoznam nájdete na ministerstve zahraničných vecí). Znamená to, že v týchto krajinách vám doklady uznajú a nemusia byť už viac overované.

V krajinách, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru, je potrebná tzv. superlegalizácia, t.j. overenie dokumentov na konzulárnom odbore, resp. ministerstve zahraničných vecí, a následne na veľvyslanectve štátu, kde bude dokument použitý.

Načo slúži apostilovaný dokument

Dokumenty s apostilou môžu od vás vyžadovať najmä v zahraničí. Ide vlastne o vyššiu formu overenia dokumentu. V praxi to znamená, že môžete nižšie uvedené dokumenty použiť v zahraničí, a naopak, takéto dokumenty s apostilou zo zahraničia, môžu byť použité na úradné účely na Slovensku (po preklade úradným prekladateľom). S apostilou majú v inom štáte tieto verejné listiny právnu silu. Úradník v zahraničí aj na Slovensku má teda záruku, že takýto dokument je originálom.

Zjednodušený postup vybavenia apostily na Slovensku– Haagsky dohovor

 1. Výpis z registra trestov-> Generálna prokuratúra v Bratislave -> Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR dokument apostiluje-> kompletný dokument úradne preloží do príslušného jazyka úradný prekladateľ (my, agentúra NRV Translation)-> takto preložený dokument osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 2. Rodný list, sobášny list, úmrtný list>originál dokladu na matričnom úrade-> doklad osvedčí príslušný okresný úrad apostilou-> takto osvedčený dokument úradne preloží do príslušného jazyka úradný prekladateľ (my, agentúra NRV Translation)->takto preložený dokument osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 3. Vysvedčenia, maturitné, diplomy, doklady o vzdelaní-> originálny doklad osvedčí Ministerstvo školstva SR apostilou-> následne sa notársky overí-> pečiatka a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou->takto osvedčený doklad úradne preloží do príslušného jazyka úradný prekladateľ (my, agentúra NRV Translation)-> takto preložený dokument osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 4. Výpis z obchodného registra>originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilou->výpis z OR úradne preloží do príslušného jazyka úradný prekladateľ (my, agentúra NRV Translation)-> takto preložený dokument osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou.
 5. Čestné vyhlásenie, splnomocnenie,zmluvy> originál dokumentu podpíše štatutár/konateľ pred notárom-> notára osvedčí príslušný krajský súd apostilou-> Slovenská obchodná a priemyselná komora potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originály dokumentu->Konzulárny odbor Min.zah. vecí legalizuje dokument-> takto osvedčený dokument úradne preloží do príslušného jazyka úradný prekladateľ (my, agentúra NRV Translation)-> takto preložený dokument osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilou-> následne ministerstvo zahraničných vecí legalizuje preklad-> nakoniec požiadate o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude dokument použitý.

Z akých jazykov vieme apostily úradne preložiť?

anglický, nemecký, francúzsky, maďarský, taliansky, ruský, ukrajinský, bieloruský, poľský, holandský, španielsky, chorvátsky, srbský, slovinský, grécky, portugalský, nórsky, švédsky, dánsky, fínsky, čínsky, japonský, vietnamský, thajský, kórejský, macedónsky, latinský, hebrejský, rumunský, arabský, turecký, slovenský, český, arménsky, perzský a iné jazyky.

Podrobnejšie informácie a postupy nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Veríme, že sme vám priniesli jednoduchý postup, ako vybaviť apostilu v Slovenskej republike.?

Apostilu a dokumenty vám radi úradne preložíme do slovenského aj iného cudzieho jazyka.

Neváhajte sa na nás obrátiť.

Vzor francúzskej apostily
                                           Vzor francúzskej apostily

 

                                       Vzor apostily – slovenský preklad

Comments

 1. dobry den potrebujem pomoc ohladom mojej dcerky byvam v zahranici vo Velkej Britanii. Moja malicka sa mi tu narodila a potrebujem pomoc s apostilou urobit malej slovenske obcianstvo a cestovny pas mohli by ste mi pomoct prosim?

  1. Dobrý deň,
   Ďakujeme pekne za komentár k apostile.
   Bude treba dať úradne preložiť rodný list, najlepšie ak ho máte apostilovaný vo Veľkej Británii.
   Dobrý deň prajem,
   Prípadne Vám vieme úradne preložiť aj rodný list bez apostily.
   Môžete nám poslať poštou notársky overenú kópiu poštou a my ju úradne preložíme do slovenčiny a zviažeme s prekladom.
   Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte ma kontaktovať.
   Pekný deň praje
   agentúra NRV Translation

 2. Profesionálny, prístupný, nápomocný a mimoriadne rýchly servis. Isto budem v kontakte pri pomoci s ďalšími prekladmi.

 3. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať v mene známych ktorí sú z Gruzinska. Narodila sa im tu dcérka a aj tu majú vystavený rodný list. Potrebujú vystavit apostil, kde by to bolo dobré vyžiadať? Stačí to na matrike kde bol vydaný rodný list? Ďakujem

 4. Potrebovali sme preložiť vysvedčenia z DE do SVK. Preklad rýchly. Komunikácia super. Nebol žiaden problém. Viem, koho nabudúce opäť oslovím. 👍

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *