Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

Každý má rád kvalitné veci. Určite aj vy! 🙂 Rozhodli sme sa vám poukázať na výhody, ktoré vám priblížia garancie našich prekladov, korektúr alebo tlmočenia.

Spokojnosť klienta je u nás prioritou. Naši klienti musia cítiť, že sú pre nás najdôležitejšími ľuďmi na zemi, pretože nimi naozaj sú. Poskytujeme výnimočné služby, lebo robiť niečo pre zákazníka sa nám nikdy neťaží. Očakávania klientov sa snažíme naplniť do bodky a ešte ich aj predčiť.

V tomto článku odhalíme všetky garancie a výhody, ktoré sú pre vás pripravené.

Aké záruky garantujeme 

Na prekladoch sa podieľajú vždy prekladatelia, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie na príslušný jazyk (anglický, nemecký, taliansky, maďarský, ruský, holandský a iné ). Skončili odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na univerzite. Majú dlhoročnú prax v jednotlivých odboroch a neustále sa zdokonaľujú vo viacerých oblastiach. Hovoria za nich niekoľko ročné stáže v zahraničí, jazykové pobyty a množstvo skúseností v daných krajinách. Minimálna prax v prekladoch alebo tlmočení je 5 a viac rokov. V našej agentúre máme však aj takých, ktorí sa venujú jazykom aj 15 rokov.

Čo v prípade ak potrebujem technický, právny, ekonomický alebo iný preklad

Skúsení lingvisti sa úzko špecializujú na konkrétne oblasti. To znamená, ak potrebujete odborný právny preklad z cudzieho, resp. do cudzieho jazyka, vyhotoví ho prekladateľ, ktorý sa venuje iba právnym textom. Technické texty vypracuje zase prekladateľ s technickým zameraním. Je tomu tak, aby vždy bola zachovaná špecifická terminológia. Ak ste boli v minulosti spokojní s konkrétnym prekladateľom, radi pre vás zariadime, aby preklad vyhotovil ten istý prekladateľ.

 Zahraniční partneri si vyžadujú extra pozornosť

Vieme, aká je pre vás dôležitá spolupráca so zahraničným klientom. Vyžaduje si zvýšenú pozornosť. Kvalitu pre vás vieme zabezpečiť odborným prekladateľom, takzvaným rodeným hovorcom, ktorý pozná terminológiu a zaužívané výrazy alebo frázy danej krajiny. Dokument tak bude zrozumiteľný aj pre vášho zahraničného obchodného partnera.

Dôvera, mlčanlivosť a poistenie

S každým prekladateľom, ktorý pre nás/vás pracuje máme uzatvorenú dohodu o mlčanlivosti. Diskrétnosť a neposkytovanie akýchkoľvek informácií o vašich projektoch tretím stranám je samozrejmosťou. Navyše, každý úradný/súdny prekladateľ má uzatvorené poistenie zodpovednosti pre prípad vzniku škody pri nesprávnom preklade. Počas našej praxe žiadny klient nemal výhrady voči úradnému prekladateľovi.

Čo hovoria čísla

Ak nebudete spokojný

Ak napriek všetkým hore uvedeným faktom nebudete s kvalitou našich prekladov, korektúr alebo tlmočenia spokojný, garantujeme vám vrátenie peňazí. Preklad bude odborne posúdený nestranným súdnym prekladateľom, ktorý vyhodnotí chybovosť.  Ak sa preukáže, že pôvodný prekladateľ urobil preklad štylisticky, gramaticky alebo kontextovo nesprávne, radi vám vrátime finančné prostriedky. Presné znenie podmienok reklamácie nájdete v článku 4.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *