CENNÍK NEÚRADNÝCH PREKLADOV

zo zdrojového jazykado cieľového jazykacena za 1 normostranucena prekladu s korektúrou
slovenskýanglickýod 13 €15 €
anglickýslovenskýod 12 €15 €
slovenskýnemeckýod 13 €15 €
nemeckýslovenskýod 12 €15 €
anglickýnemeckýod 17 €18 €
nemeckýanglickýod 17 €18 €
slovenskýfrancúzskyod 14 €16 €
francúzskyslovenskýod 12 €15 €
slovenskýmaďarskýod 13 €15 €
maďarskýslovenskýod 13 €15 €
slovenskýčeskýod 9 €10 €
českýslovenskýod 8 €9 €
slovenskýpoľskýod 16 €17 €
poľskýslovenskýod 16 €17 €
slovenskýrumunskýod 16 €18 €
rumunskýslovenskýod 16 €17 €
slovenskýruskýod 15 €16 €
ruskýslovenskýod 14 €15 €
slovenskýšpanielskyod 16 €18 €
španielskyslovenskýod 16 €18 €
slovenskýtalianskyod 15 €17 €
talianskyslovenskýod 14 €16 €
slovenskýukrajinskýod 16 €18 €
ukrajinskýslovenskýod 16 €18 €
slovenskýtureckýod 22 €23 €
tureckýslovenskýod 21 €23 €
holandskýslovenskýod 19 €21 €
slovenskýholandskýod 19 €21 €
srbskýslovenskýod 17 €20 €
slovenskýsrbskýod 19 €21 €

[Poznámky]

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Presná cena závisí od určenia počtu normostrán (1800 znakov vrátane medzier, 30 riadkov po 60 úderoch). Prípadne sa počet normostrán určí na slová (1 NS = 250 slov).

Pre zistenie úplnej ceny a akýchkoľvek informácií nás prosím kontaktujte na čísle +421 0 915 058 636 alebo nám pošlite email, na ktorý vám radi zašleme obratom cenovú kalkuláciu.

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.