Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami v roku vám prinášame niekoľko tipov a rád, na čo by ste si mali dať pozor. Využijete ich pri zasielaní vianočných a novoročných pozdravov.

Na konci článku nájdete rôzne priania  a novoročné pozdravy v anglickom, nemeckom, poľskom, talianskom, maďarskom, ruskom a inom jazyku. Môžete ich zaslať svojim obchodným partnerom ako poďakovanie za úspešnú spoluprácu. Napísali ich pre vás naši rodení hovoriaci – native speaker.

Širokej škále pocitov, myšlienok a želaní, ktoré chcete v podobe priania niekomu odovzdať, sa medze nekladú. Pocit, keď si prianie rozbalíte, či už z obálky, alebo z e-mailovej schránky, je veľmi povznášajúci a nadmieru cenený. Zistíte, že niekto vám praje do života len to najlepšie a váži si spoluprácu, priateľstvo alebo len krátke stretnutie s vami. Tento rok je čas posunúť posielanie vianočných a novoročných pozdravov na vyššiu úroveň, ktorá namiesto povinnosti ukrýva v sebe dobroprajnosť, motiváciu, naplnenie a lásku.

Vyvarujte sa chýb pri písaní vianočných a novoročných prianí ❗?❗

Aby si posolstvo vášho priania zachovalo potrebnú dôležitosť a úroveň, je nevyhnutné poznať jednoduché pravopisné finty. Podrobnejšie sa venujeme téme pravopisu aj v tomto článku.

Vianoce a s nimi súvisiace prídavné mená ⛄

Slovo Vianoce je vlastné meno, preto sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Prídavné meno vianočný je utvorené z vlastného mena Vianoce a v spojení vianočné sviatky, vianočné oplátky, vianočné darčeky sa píše s malým začiatočným písmenom, pretože tu nejde o vlastné meno. Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovania vianočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom. Ak sa veta alebo nadpis na pohľadnici začínajú slovným spojením Veselé Vianoce, Šťastné Vianoce, píšu sa obe slová s veľkým písmenom. V prípade, že sa toto slovné spojenie nachádza uprostred vety, píšeme prídavné meno s malým písmenom.

Príklady: Prajeme Vám veselé Vianoce. Prajeme Vám krásne Vianoce. Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov. Mám rada vianočnú atmosféru: svetielka v oknách, pečenie medovníkov, nakupovanie darčekov. Veselé Vianoce a bohatú nádielku praje Eva s rodinou.santa-claus

Štedrý deň a Štedrý večer ?

V názvoch jednotlivých sviatočných dní píšeme vždy veľké začiatočné písmeno, pretože hovoríme o konkrétnom významnom dni v kalendári. Správne je teda Štedrý deň a Štedrý večer. V prípade prídavných mien platí pravidlo písania s malým písmenom: štedrovečerný stôl, štedrovečerná modlitba, štedrovečerná atmosféra.

Príklady: Už sa nemôžem dočkať Štedrého dňa. Každý chce byť na Štedrý deň so svojimi blízkymi. Na Štedrý večer sa vždy stretávame u rodičov.

 Nový rok a nový rok 2022

Prídavné meno nový v spojení nový rok sa píše malým začiatočným písmenom vtedy, keď sa ním označuje celý nasledujúci rok. Slovné spojenie Nový rok s veľkým začiatočným písmenom je názov sviatku a označuje iba jeden konkrétny deň – 1. január. Prídavné mená, ako novoročný prejav, novoročné predsavzatie, sa píšu opäť s malým písmenom, ak sa nenachádzajú na začiatku vety alebo ak nejde o názov básne, knihy či filmu. V novoročných pozdravoch želáme všetko dobré do celého (nového) roku a spojenie nový rok píšeme s malým začiatočným písmenom. Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla dvojtvar roka roku.

Príklady: Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2017. Za oznamovacími vetami s podobným obsahom sa väčšinou nepíše výkričník. Prajem Ti všetko najlepšie do nového roku/a. Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Silvester

Krstné meno Silvester píšeme rovnako ako všetky ostatné vlastné mená s veľkým začiatočným písmenom. S veľkým S píšeme aj oslavy ukončenia roka, zábavu, ktorá prebieha. Slovom Silvester označujeme aj posledný deň v roku. V prípade prídavného mena opäť píšeme malé začiatočné písmeno: silvestrovská zábava.

Príklady: Mužské meno Silvester pochádza z latinčiny a znamená muž z lesa. Čo budeš robiť tento rok na Silvestra? Oslava Silvestra trvala až do rána.

Ako správne osloviť adresáta v liste alebo e-maile

Možností oslovenia je niekoľko. Dôležité je uvedomiť si, komu naše prianie píšeme a od toho sa odvíja forma začiatku korešpondencie. Ak ide o blízky vzťah, rodinu alebo priateľov, môžeme si dovoliť byť spontánnejší a neformálnejší. V prípade, že oslovujeme človeka významného postavenia, prípadne kolektív pre nás dôležitej firmy, snažíme sa dodržiavať formálnu stránku prejavu oslovenia. V oficiálnej korešpondencii sa tradične začína list oslovením. V neoficiálnej korešpondencii (keď píšeme rodine, priateľom) sa používa oslovenie alebo kombinácia pozdravu s oslovením.

Etiketa oslovovania

Požiadavke etikety na vyjadrenie uznania osobe zodpovedá, ak ju bezchybne oslovíte; nielen menom, ale aj titulmi. V spoločenskom či obchodnom styku nie je nič nepríjemnejšie, ako vyhnúť sa osobnému osloveniu partnera iba preto, lebo nevieme, ako to správne urobiť.

Prednosť pri oslovovaní má funkcia pred titulom

Ak sa nám niekto predstaví iba menom Ján Kováč, oslovujeme ho „pán Kováč“. Ak sa nám predstaví menom Ján Kováč a zároveň nám dá svoju vizitku, na ktorej je uvedený aj titul, napr. MUDr., oslovujeme ho „pán doktor“. Vždy oslovujeme najdôležitejším titulom alebo postavením, teda „pán profesor“, „pán doktor“, „pani riaditeľka“, „pán poslanec či minister“. Ak je riaditeľom nemocnice doktor, oslovíme ho „pán riaditeľ“, pretože doktorov v nemocnici je veľa a doktor – riaditeľ – je len jeden.

Slečna alebo pani

Slobodné ženy s titulom neoslovujeme „slečna inžinierka“, ale tiež „pani inžinierka“. Oslovenie „pani“ používame pri každom oslovení dospelej ženy. Oslovenie „slečna“ používame len pri veľmi mladých ženách do osemnásť rokov.

Oslovenie má nasledujúce stupne dôveryhodnosti

Najvyšším a najformálnejším stupňom je vykanie s používaním priezviska – „pán Kováč“. Pri dôvernejšom vzťahu sa vyká, ale s používaním krstného mena – „prosím vás, Katarína“. Ďalším stupňom oslovovania je tykanie. 
Tykanie navrhuje vždy významnejšia osoba. Tykanie navrhnuté významnejšou osobou nikdy neodmietame. Ak chceme významnejšej osobe vykať aj naďalej, odmietneme tykanie s tým, že nám navrhovateľ môže začať tykať, pričom my mu budeme vykať. Aj keď tykanie navrhuje významnejšia osoba, existuje jediná výnimka: tykanie na pracovisku je len na rozhodnutí nadriadeného či šéfa, aj keď je mladší a muž.

Tvary zámen Vy, Váš, Vám

Píšeme ich v korešpondencii na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom nielen pri vykaní, t. j. vtedy, ak sa vzťahujú na individuálneho adresáta, ktorému vykáme, napr. Vážený pán Kováč, odpovedáme na Váš list…; Vážená pani Malá, obraciame sa na Vás…, ale aj vtedy, keď sa obraciame na kolektívneho adresáta, t. j. na viac osôb alebo na organizáciu a pod.

Príklady: Vážení kolegovia, pozývam Vás…, Vážená redakcia, posielam Vám príspevok na tému…, Vážení klienti, obraciame sa na Vás...

Tvary zámen Ty, Tvoj

Veľké začiatočné písmená v tvaroch zámen Ty, Tvoj píšeme podľa Pravidiel slovenského pravopisu na znak úcty v priamom písomnom styku (tzn. v korešpondencii – v liste aj v e-maile), napríklad Milá mamička, pozdravujem Ťa z Paríža… alebo Ahoj, Fero, posielam Ti odkaz na stránku, o ktorej som Ti hovoril. V ostatných druhoch písomností sa tvary zámen vy, váš, ty, tvoj píšu zvyčajne s malým začiatočným písmenom. Pri oslovení viacerých adresátov v jednom liste oddeľujeme tieto oslovenia čiarkou a veľké začiatočné písmeno sa píše iba na začiatku vety, teda Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ… V súčasnosti sa za oslovením v liste nepíše výkričník, ale čiarka. Text v druhom riadku (pod oslovením) tvorí spolu s oslovením jednu vetu alebo súvetie, a preto sa v druhom riadku pokračuje s malým začiatočným písmenom.

Začiatok listu by mohol vyzerať takto:

Vážený pán Jozef Mrkvička,

dovoľte mi, prosím, aby som Vám hneď v úvode listu čo najsrdečnejšie poprial všetko dobré do nového roku.

Veľavážený pán Jozef Mrkvička,

prijmite, prosím, hneď v úvode listu moje srdečné blahoželanie…

 V oboch prípadoch sa zdvorilostná častica prosím, ktorá sa vo vete použila ako kontaktový výraz, vyčleňuje čiarkami.

 Najvhodnejšie podoby vianočných a novoročných pozdravov ✉

 V prípade, že vám na osobe, rodine, priateľovi alebo kolektíve firmy naozaj záleží, určite je najúprimnejšie zaslanie vianočného alebo novoročného priania vo forme listu, pohľadnice alebo karty. Dnes, v časoch elektronickej komunikácie, je to zvlášť cenené a vzácne gesto, ktorým sa môžete zapísať do sŕdc zainteresovaných adresátov ešte hlbšie. Samozrejme, je na osobnom zvážení každého z vás, akú formu priania tento rok zvolíte.

E-mailom môžete potešiť svojich pracovných partnerov, spolupracovníkov, väčšie množstvo ľudí, ktorým chcete popriať všetko dobré, ale na upevnenie vzťahu vám stačí zaslať elektronický pozdrav, ktorý však môžete obohatiť rôznym grafickým a obrázkovým materiálom, oživiť ho vlastnou kreativitou, a tým mu dodať osobný nádych a šmrnc. Forma e-mailu alebo SMS správy je vhodná aj v prípade, ak nepoznáte korešpondenčnú adresu dotyčnej osoby.

Vianočné SMS pozdravy vedia zahriať pri srdci najmä vtedy, ak sú vtipné, originálne a niekedy zaslané zdanlivo zabudnutým priateľom. Ak si prečítate vianočnú alebo novoročnú SMS správu od človeka, ktorého ste dlho nevideli, zahreje Vás pri srdci pocit, že aj keď sa s niekým dlhšie nestretávate, vzájomná pozitívna energia stále pretrváva. To, do akej miery si človeka vážite, vyplýva aj z Vášho písomného prejavu voči nemu. Niekedy stačí správne oslovenie, úprimnosť v adresovanom texte alebo aj napísanie všetkých zámen veľkými písmenami. Aj ja si Vás ako adresátov nesmierne vážim, a preto sú všetky zámená v tomto odseku napísané s veľkým písmenom. Každé poradové číslo je zároveň znenie v príslušnom jazyku.

 Inšpirácia na vianočné a novoročné priania

 1.  Ďakujeme za spoluprácu               slovakia
  a prajeme Vám šťastný
  a úspešný celý nový rok.
 2.  Šťastné a pokojné prežitie
  vianočných sviatkov,
  nech je pre Vás nasledujúci rok
  rokom radosti, spokojnosti a osobných naplnení.
 3.  Krásne sviatky popretkávané šťastím
  a radosťou, v novom roku všetko pozitívne,
  veľa zdravia a úspešných dní.
 4.  Ďakujeme Vám za úspešnú spoluprácu v uplynulom roku
  a prajeme všetko dobré, pevné zdravie,
  veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku.
 5.  S prianím príjemného prežitia vianočných sviatkov
  a mnohých úspechov v novom roku,
  pripájame poďakovanie za Vašu dôveru
  a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

      Anglický jazyk:

 1.  Thank you for your cooperation.
  We wish you a happy and successful new year!          english-translation-1
 2.  Wishing you a joyful and peaceful holiday
  season and a new year filled with happiness,
  satisfaction and personal fulfillment.
 3.  Happy holidays interwoven with happiness
  and joy and a new year full of health,
  success, and all things positive.
 4.  Thank you for your successful cooperation all year.
  We wish you all the best, good health,
  and much personal and professional success in the new year.
 5.  Wishing you a happy holiday season
  and a successful new year.  We thank you
  for your trust and are looking forward
  to further successful cooperation.


       Nemecký jazyk:

 1.  Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit                                           deutsch
  und wünschen Ihnen im neuen Jahr viel Glück und Erfolg.
 2.  Frohe Weihnachten,
  möge das kommende Jahr für Sie
  ein Jahr der Freude, der Zufriedenheit
  und der persönlichen Erfüllung sein.
 3.  Ein frohes Fest voller glücklicher Momente
  und im neuen Jahr nur das Beste,
  viel Gesundheit und eine erfolgreiche Zeit.
 4.  Wir danken Ihnen für die erfolgreiche
  Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen
  alles Gute, eine stete Gesundheit
  sowie Erfolg im privaten wie auch im Berufsleben für das neue Jahr.
 5.  Mit besten Wünschen für das anstehende Weihnachtsfest
  und viel Erfolg im neuen Jahr,
  außerdem danken wir für Ihr Vertrauen
  und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.


      Poľský jazyk:

 1.  Dziękujemy za współpracę oraz życzymy szczęśliwego i pełnego radości Nowego Roku 2018.poľská vlajka
 2.  Szczęśliwych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, niech nadchodzący Nowy Rok 2018 będzie kolejnym rokiem radości, satysfakcji i osobistego spełnienia marzeń.
 3.  Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w szczęściu i radości, a w Nowym Roku 2018 spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia i wielu radosnych dni.
 4.  Dziękujemy za udaną współpracę w roku poprzednim, a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wielu sukcesów osobistych i zawodowych.
 5.  Życzymy szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym Roku, dziękując Państwu za zaufanie liczymy na dalszą owocną współpracę.

    Taliansky jazyk:   

 1. Grazie per la collaborazione e auguriamo un felice anno nuovo e di successotalianska vlajka.
 2. Dolce e sereno periodo di Natale, che il prossimo anno vi porta tanta gioia, soddisfazione e realizzazione personale.
 3. Buone feste, intrecciate con felicità e gioia e un anno nuovo positivo, ricco di tanta salute e giorni di successo.
 4. Grazie per la vostra collaborazione di successo nell’anno scorso e auguriamo buona salute e molti successi personali e di lavoro nel nuovo anno.
 5. Tanti auguri di buon Natale e tanti successi nell´anno nuovo, siamo grati per la Vostra fiducia e lieti di una successiva collaborazione di successo.

                                                                                                                                                                       


      Maďarský jazyk:

 1.  Köszönjük az együttműködést, és boldog hungary-translation
  és sikeres új évet kívánunk!
 2.  Kellemes és békés karácsonyi ünnepeket,
  legyen az új esztendő
  örömökkel, elégedettséggel és személyes sikerekkel teli.
 3.  Boldogsággal és örömökkel teli ünnepeket,
  az új évre pedig pozitív eseményeket,
  sok egészséget és sikeres napokat kívánunk!
 4.  Köszönjük a sikeres együttműködést az elmúlt évben,
  és minden jót, erőt, egészséget,
  sok személyes és munkahelyi sikert kívánunk az új esztendőben!
 5.  Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánva
  szeretnénk megköszönni az eddigi bizalmát
  a további sikeres együttműködés reményében.


  Ruský jazyk:

 1.  Благодарим Вас за сотрудничество и желаем Вам счастливого
  и успешного нового года.
 2.  Счастливое и мирное проведение рождественских праздников,russian-translation
  чтобы следующий год был для Вас
  годом радости, удовлетворения и самореализации личности.
 3.  Красивые праздники наполненные счастьем
  и радостью в новом году принесут все положительное,
  крепкого здоровья и успешных дней.
 4.  Благодарим Вас за успешное сотрудничество в прошлом году
  и мы желаем вам всего наилучшего, крепкого здоровья,
  много личного и профессионального успеха в новом году.
 5.  Желая приятного проведения рождественских праздников
  и много успехов в новом году,
  мы также благодарим Вас за Ваше доверие
  и мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.

Priania v iných jazykoch

Slovensky: Šťastné a veselé Vianoce. Všetko dobré v novom roku.

Arabsky:  عيد ميلاد مجيد. سنه جديده سعيده.

Česky: Šťastné a veselé Vánoce. Všechno dobré v novém roce.

Čínsky: 圣诞节快乐。 新年快乐。

Dánsky: Glædelig jul. Godt nytår.

Fínsky: Hyvää joulua. Hyvää uutta vuotta.

Francúzsky: Joyeux noël. Bonne année.

Grécky: Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το νέο έτος.

Hebrejsky: חג מולד שמח. שנה טובה. alebo לעבעדיק ניטל. א גוט געבענטשט יאר.

Hindsky: क्रिसमस की बधाई। नववर्ष की शुभकामनाएं।

Holandsky: Vrolijk kerstfeest. Gelukkig nieuwjaar.

Chorvátsky: Sretan Božić. Sretna Nova godina.

Kórejsky: 메리 크리스마스. 새해 복 많이 받으세요.

Nórsky: God jul. Godt nytt år.

Slovinsky: Vesel božič. Srečno novo leto.

Srbsky: Срећан Божић. Срећна Нова година.

Perzsky: کریسمس مبارک. سال نو مبارک.

Španielsky: Feliz navidad. Feliz año nuevo.

Thajsky: สุขสันต์วันคริสต์มาส. สวัสดีปีใหม่.

Turecky: Mutlu Noeller. Yeni Yılın Kutlu Olsun.

Ukrajinsky: Щасливого Різдва. Щасливого Нового року.

Vianočno-novoročný e-mail

Milí krajania, priatelia,

v týchto krásnych dňoch plných radosti a nostalgie Vám prajem príjemné prežitie sviatkov, veselé Vianoce plné radosti, lásky, priateľstva a spolupatričnosti. Aby ste v týchto dňoch zabudli na starosti a mysleli iba na svoju rodinu, blízkych a na všetko pozitívne, čo Vás v živote ešte čaká.

V novom roku Vám želám veľa dobrých skúseností, veľa trpezlivosti, zdravia, sily a aspoň nejaké zadosťučinenie za všetku Vašu srdečnú celoročnú prácu.

Vianočná SMS

Dnes príde tá tichá noc,
ktorá má veľmi zvláštnu moc.
Prajem vám veľa lásky, šťastia, zdravia
a nech sa vám splnia najtajnejšie priania.

Ak si prajete napísať špeciálne vianočné a novoročné prianie pre vášho zahraničného obchodného partnera, radi vám pomôžeme. Rodení hovoriaci (native speaker) s radosťou pripravia vianočné a novoročné pozdravy podľa vašich predstáv šité na mieru. V ponuke sú jazyky: anglický, nemecký ruský, maďarský, rumunský, taliansky, holandský, turecký, srbský, chorvátsky, bulharský a iné.

Ak si prajete vyhotoviť originálny pozdrav v akomkoľvek cudzom jazyku, stačí nám ho poslať na email:  nrv@nrv.sk

Staňte sa jedinečnými a odlíšte sa od ostatných. ☝

Z6zz Ttz7
18. Jún, 2024.
👍👍🙏🙏 Thanks for translation
alickavoskova
18. Jún, 2024.
Všetko prebehlo v poriadku a k našej spokojnosti - rýchle vyhotovenie prekladu a príjemná komunikácia. Odporúčam.
Anikó Palecska
10. Jún, 2024.
Rýchle dodanie úradne overeného prekladu. Milý a profesionálny prístup k zákazníkom. :)
Артур Трифонов
8. Jún, 2024.
I recently used this translation agency and was very pleased. They were proactive and handled everything quickly and efficiently. The translations were high quality and professional. I was especially impressed with how fast they delivered my certified documents without any mistakes. Highly recommend them 😊.
Sándor Lukács
31. Máj, 2024.
Efficient communication even during the weekend, quick service within a few days. Thanks!
Yu Pchela
29. Máj, 2024.
I am very pleased with their work! everything was done quickly, neatly and efficiently! I needed to hurry up, and the company did it quickly. I am very grateful
Kathryn Barnard
26. Máj, 2024.
NRV Translation provided an excellent and very efficient service for us. Branislav responded very quickly to emails and quote requests and delivered the translation work within 24 hours. I would highly recommend using NRV Translation to anyone.
Paul Petroff
17. Máj, 2024.
Обращались за переводами с английского, хорватского, русского языков. Все выполнено грамотно и вовремя! Рекомендую!
Владимир Коцюбан
6. Máj, 2024.
👍👍👍
Maksim Safronov
30. Apríl, 2024.
Super fast and quality! Always have only positive experience 👌

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *