Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

Každý jazyk má svoje špecifiká a platí to aj pri formáte čísiel. Ich zápis v angličtine či v nemčine sa od toho slovenského mierne líši, ale ak má byť preklad na profesionálnej úrovni, musíte poznať správny formát zápisu čísiel. Okrem textu je teda potrebné urobiť aj správny preklad čísiel.

Číslo a číslica

Možno sa vám to zdá ako banalita, ale stále je veľa ľudí, ktorí pojmy číslo a číslica považujú za synonymum. K správnemu prekladu patrí pochopenie textu, a teda je potrebné poznať aj rozdiel medzi týmito dvoma pojmami. Číslo v gramatike vyjadruje určité množstvo, zatiaľ čo číslica je len znak používaný na zápis hodnoty. Číslice používané v desiatkovej sústave sú 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prostredníctvom nich sa vyjadruje hodnota, teda číslo, ktoré môže mať neobmedzenú hodnotu.

Správny formát čísiel v slovenčine

Pre slovenský jazyk platia pri zápise čísiel nasledujúce pravidlá:

 • čísla, ktoré sú maximálne trojciferné, sa píšu bez medzery
  • príklad: 859, 65, 8
 • štvorciferné čísla sa môžu písať bez medzery aj s medzerou, oba formáty sú správne
  • príklad: 5921, 5 921
 • pri päť- a viacciferných číslach sa už medzery používať musia, oddeľujú sa nimi jednotlivé skupiny čísiel (trojice čísiel)
  • príklad: 16 359, 259 541, 1 875 346
 • pri desatinných číslach sa na oddeľovanie používa čiarka
  • príklad: 0,24; 0,59
 • keď sa vyjadruje percentuálna hodnota, znak percenta sa píše za číslo, pričom ich oddeľuje medzera
  • príklad: 89 %, 54,8 %
 • pri vyjadrovaní čísla zlomkom sa nepoužíva medzera
  • príklad: 5/3
 • rok, resp. letopočet, sa zapisuje bez medzery
  • príklad: v roku 2018

english-translation-1Správny formát čísiel v angličtine 

V angličtine platia pri zápise čísiel nasledujúce pravidlá:

 • čísla, ktoré sú maximálne trojciferné, sa píšu rovnako ako v slovenčine bez medzery
  • príklad: 859, 65, 8
 • štvorciferné čísla sa už však oddeľujú čiarkou
  • príklad: 5,921
 • päť- a viacciferné čísla sa rozdeľujú čiarkou a oddeľujú sa ňou jednotlivé skupiny čísiel (trojice čísiel), medzera sa nepoužíva
  • príklad: 1,875,346
 • desatinné čísla sa v angličtine oddeľujú bodkou
  • príklad: 0.24; 0.59;
 • na vyjadrenie percentuálnej hodnoty sa používa číslo a znak percent, ale zapisuje sa bez medzery
  • príklad: 89%, 54,8%
 • pri vyjadrovaní čísla zlomkom platí rovnaký formát ako v slovenčine
  • príklad: 5/3
 • rok, resp. letopočet, sa zapisuje rovnako ako v slovenčine
  • príklad: in 2018

Správny formát čísiel v nemčine

V nemčine platia pri zápise čísiel takmer rovnaké pravidlá ako v slovenskom jazyku:deutsch

 • čísla, ktoré sú maximálne trojciferné, sa píšu rovnako bez medzery ako v slovenčine
  • príklad: 859, 65, 8
 • štvorciferné čísla sa oddeľujú, a to medzerou alebo bodkou, pri oddeľovaní bodkou sa už nepoužíva medzera
  • príklad: 5 921, 5.921
 • päť- a viacciferné čísla sa rozdeľujú bodkou alebo medzerou, oddeľujú sa jednotlivé skupiny čísiel (trojice čísiel)
  • príklad: 1.875.346, 1 875 346
 • desatinné čísla sa v nemčine oddeľujú zásadne čiarkou ako v slovenčine
  • príklad: 0,24; 0,59
 • na vyjadrenie percentuálnej hodnoty sa používa rovnaký formát ako v slovenčine, hodnota a znak oddelený medzerou
  • príklad: 89 %, 54,8 %
 • pri vyjadrovaní čísla zlomkom sa používa rovnaký formát ako v slovenčine a angličtine
  • príklad: 5/3
 • rok, resp. letopočet, sa taktiež zapisuje rovnako ako v slovenčine
  • príklad: im Jahre 2018

 

 Porovnanie formátu čísiel  

Slovenčina Angličtina Nemčina
Troj- a menej ciferné číslo 859 859 859
Štvorciferné čísla 5 921, 5921 5,921 5 921, 5.921
Päť- a viacciferné čísla 1 875 346 1,875,346 1 875 346, 1.875.346
Desatinné čísla 0,24 0.24 0,24
Percentá 89 % 89% 89 %
Zlomok 5/3 5/3 5/3
Letopočet V roku 2018 In 2018 Im Jahre 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *