Ak potrebujete úradné preklady COVID-19, potvrdenie o zaočkovaní, lekárske potvrdenie o negatívnom výsledku koronatestu alebo iné doklady pri ceste do zahraničia – do zamestnania, radi vám pomôžeme. Najčastejšie budú pri…