Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

korektúra chýb

Určite ste to už zažili. Prídete na web, ktorý vás niečím zaujal, ale už pri prvom kontakte s ním radšej odchádzate. Keď namiesto „úspechu vo firme“ čítate o „úspechu vo fyrme“ alebo sa vám v článku neprihovárajú „príjemní ľudia“, ale „príjemný ľudia“. Vplýva na celkový dojem aj úroveň pravopisu? Určite áno.

Ak patríte k ľuďom s kvalitným gramatickým vzdelaním a potrpíte si na texty, ktoré čítate, potom vám určite prekážajú chyby, ktoré si autor neuvedomil alebo ich urobil z nevedomosti, ktoré textová korektorka neopravila a ktoré vám padnú do očí takmer ihneď. V prvom rade ide vždy o vizitku autora textu, ktorý ho napísal a publikoval. Gramatické chyby dokážu čitateľa rušiť natoľko, že text zavrie bez toho, aby ho dočítal, a to bez ohľadu na výpovednú hodnotu a jeho obsah.

Aké sú najčastejšie gramatické chyby v textoch?

Nie je my ako mi a skvelí páni nebudú dobrý

V hovorenej reči pri výslovnosti síce nerozlišujeme používanie ypsilonu a joty, no pri písaných textoch je to gramatická alfa a omega. Jedným z hlavných prípadov, keď nastáva zámena týchto dvoch písmen, je pri slovách my/mi. My je vybrané slovo, zámeno na určenie skupiny, do ktorej hovorený patrí a mi je zámeno vzťahujúce sa na autora. Ďalšou frekventovanou chybou je používanie prídavného mena v nominatíve množného čísla v mužskom rode. Ak používate tento tvar pri písaní, je nutné ukončiť prídavné meno jotou. Takže sú vždy pekní chlapci, urodzení páni a milí učitelia. V ostatných pádoch už používame ypsilon.

Raz použijem párkrát

V mnohých (a takmer aj vo väčšine) textoch autor využíva časové údaje, a to napríklad neurčitý počet vykonania alebo opakovania sa istého deja. Základnými vyjadreniami sú raz a krát, medzi ktorými je veľký rozdiel. Okrem významového rozdielu je odlišné ich gramatické používanie. Raz sa píše vždy oddelene od číslovky alebo frekvenčného určenia a krát je zase vždy so svojím bližším určením spojené do jedného slova. Jednoznačne ste tam boli iba dva razy, ale možno sa vrátite ešte párkrát.

Čiarka zmení výpoveď

Ovládanie gramatiky nie je jednoduché, pretože v slovenčine je mnoho pravidiel a výnimiek, na ktorých môže autor pohorieť. K písaniu textov patrí používanie čiarok. Ak nie sú použité správne, môžu zmeniť celý význam vety. Príklad, keď čiarka dá výpovedi iný význam:

  • Nie, Michal neprišiel.
  • Nie, Michal, neprišiel.

V prvom prípade hovoríme tretej osobe, že Michal neprišiel a vyčleňujeme čiarkou iba slovo nie. Lenže v druhom prípade sme oddelili čiarkou už aj vlastné podstatné meno Michal, čo znamená, že oslovujeme priamo Michala a hovoríme mu, že niekto tretí neprišiel. Na banálnej vete môžete vidieť, ako čiarky ovplyvnia obsah. Ich nevhodným používaním môže autor dostať čitateľa do situácie, keď danému textu jednoducho neporozumie.

Ôsmi hráči skončili štvrtý

Jednou z dilem, s ktorou sa autor textov môže stretnúť, je používanie ypsilonu a joty pri radových číslovkách. Koľkí v poradí sme boli? Siedmy alebo siedmi? Skončili sme ôsmi či ôsmy? Tu je skvelá pomôcka s náhradou za číslo päť, pretože tu aj pri výslovnosti počujete, ktorý znak máte použiť. Dobehli sme do cieľa piati (počet bežcov) vyslovíte mäkko, použijete jotu. Dobehol do cieľa piaty (v poradí) vyslovíte tvrdo, použijete ypsilon. Keď sa teda trápite s inou číslovkou, nahraďte si ju číslom päť.

jazykové korektúry anglického jazyka

Gramatické chyby z nepozornosti

Aj keď by sa to v mediálnych prejavoch či publikovaných textoch nemalo stávať, gramatické chyby z nepozornosti sa dostanú     do vyprodukovanej písanej práce takmer každému. Síce by tento produkt malo vždy skontrolovať niekoľko kontrolných očí, ktoré by mali chyby odstrániť, stane sa. Tu hovoríme o nesprávnom poradí písmen v slove, chýbajúcej interpunkcii či malom písmene na začiatku novej vety. Nikto nie je neomylný, chyby sa stávajú, no všetkého veľa škodí. Každý čitateľ odpustí autorovi malý prešľap, no ak sú takéto chyby na každej strane alebo v mnohých odsekoch, ide už zrejme o nepozornosť, nedbanlivosť či ozajstnú neznalosť základných pravidiel slovenského jazyka.

Opravy nechajte na náskorektúry chýb

 Aj váš jazykový prejav môže v druhej osobe (klientovi, zákazníkovi) vzbudiť rozčarovanie. Dokonca si môže povedať, že neovládate základné gramatické pravidlá a odmietne s vami spolupracovať. Pritom to tak v skutočnosti naozaj nemusí byť. Váš list, dokument alebo akýkoľvek text napíšete rýchlo, nemáte čas si ho po sebe skontrolovať a častokrát chyby po sebe ani nevidíte.

S týmto vám vieme pomôcť! Naši skúsení jazykoví korektori a lingvisti sú pripravení skontrolovať vaše texty v krátkom čase a v niektorých prípadoch aj obratom.

Nechajte starosti s kontrolou vašich textov na nás. Radi vám texty upravíme jazykovo, gramaticky, a štylisticky správne a vy sa tak môžete venovať ďalším projektom.

Ak si prajete vyhotoviť skúšobnú jazykovú korektúru do 1 normostrany, neváhajte nám napísať e-mail. Budete ju mať od nás     Z A D A R M O.

Jazykové korektúry v slovenskom a v akomkoľvek svetovom jazyku pre vás vypracujú rodení hovorcovia. Je len na vás, v akom formáte si prajete korektúry vyhotoviť. Najčastejšie ich vykonávame priamo vo Worde, PDF alebo v Exceli.

facebook like NRVtranslationAk sa vám článok páčil, podeľte sa oň s priateľmi na Facebooku.

Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *