Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

Ak si chce prekladateľská agentúra udržať stáleho klienta alebo získať nových, musí byť naozaj seriózna a profesionálna, pretože konkurencia v tomto odbore je pomerne veľká. Klienti často vyžadujú kvalitne vykonanú prácu v čo najkratšom termíne a za prijateľnú cenu. Pri snahe udržať si klienta alebo získať nové zákazky, sa prekladateľské agentúry často dopúšťajú chýb, ktorými dosiahnu, žiaľ, presný opak. Ako ukážeme klientovi, že sme profesionálna agentúra a naši prekladatelia pristupujú k svojej práci seriózne a odborne?

čas a preklad

1. Stanovíme reálny termín

Zabehnutá prekladateľská agentúra má určite aspoň približnú predstavu o tom, koľko pracovných hodín si bude práca na danej zákazke vyžadovať. Aj keď ide na prvý pohľad o nenáročnú zákazku, všetko sa môže zmeniť, až keď prekladateľ začne na nej pracovať. Ak nevieme presne odhadnúť, ako dlho bude samotný preklad trvať, dohodneme sa s klientom tak, aby mali prekladatelia časovú rezervu.

Pri neskorom odovzdaní prekladu budeme, samozrejme, pôsobiť pred klientom neseriózne a riskujeme, že to bude posledná zákazka, ktorú od neho dostaneme. Neskorým vyhotoveniam prekladov sa vyhýbame. V prvom rade ide o spokojnosť klienta a dohodnutý termín je na prvom mieste.

V našej agentúre sa preto vždy uistíme, či naši prekladatelia robia maximum pre to, aby mohli stanovený termín naozaj dodržať. Určite to však nesmie byť na úkor kvality. V prípade, že sa predsa len stane, že dohodnutý termín dodania nestíhame, oznámime to klientovi v dostatočnom predstihu, a nie až v deň, keď má byť preklad odovzdaný. Pravidelne sme v spojení s prekladateľmi, aby sme sa uistili, v akom stave sa zákazka nachádza a aby sme vedeli v prípade akýchkoľvek komplikácií včas zareagovať. Seriózna prekladateľská agentúra sa v prvom rade ospravedlní za omeškanie a vysvetlí, prečo došlo k zdržaniu. „Udobriť“ si klienta môžeme napríklad tým, že mu ponúkneme zľavu. Pochopiteľne, dôležité je aj to, aby sme situáciu konzultovali s prekladateľmi, ktorí na zákazke pracovali, a uistili sa, že v budúcnosti sa nebudú nepríjemnosti opakovať.

2. Nesľubujeme, čo nevieme splniť

Toto pravidlo sa netýka iba termínu, i keď je to asi najčastejší problém. Snažíme sa, aby bola práca dokončená v čo najkratšom čase tak, aby neutrpela kvalita a klient dostal preklad pred dohodnutým termínom. Klient sa skoršiemu dodaniu určite poteší, ale nesľubujeme mu to skôr, ako nám termín dodania potvrdia naši prekladatelia. V prípade, že niečo sľúbime a nakoniec to nedodržíme, utrpí tým renomé našej spoločnosti a klient bude zbytočne sklamaný a znechutený. Našťastie sú podobné situácie ojedinelé. Takisto by sme mali odhadnúť, čo zvládneme a čo už nie, pokiaľ ide o obsah prekladu. Možno bude nový klient vyžadovať preklad špecifického alebo odborného textu. Pokiaľ nemáme prekladateľa, ktorý má skúsenosti s daným odborom (toto sa stáva málokedy ?), rozhodne na to klienta upozorníme. Netvrdíme, že by sme sa mali tejto zákazky automaticky vzdať, ale tí, ktorí na zákazke pracujú, by mali byť schopní objektívne zhodnotiť, či daný odborný text zvládnu, alebo nie. Ak nie, máme dostatočné rezervy iných prekladateľov.

3. Určíme jednoznačné podmienky

Pri každom preklade, jazykovej korektúre alebo tlmočení by mali byť jednoznačne stanovené podmienky zákazky – termín odovzdania, objem práce, cena a podobne. Aj keď väčšina klientov koná korektne, tento postup je nevyhnutný, ak sa chceme vyhnúť prípadným nedorozumeniam alebo nepríjemnostiam. Môže sa stať, že počas práce na preklade bude klient vyžadovať zmeny či už vo veci rozsahu alebo termínu. Je logické, že sa budeme snažiť vyhovieť a rozumne sa dohodnúť na nových podmienkach. Občas však môžeme natrafiť na klientov, ktorí sa budú snažiť našu ústretovosť využiť. Vopred stanovené jednoznačné podmienky chránia obe strany, agentúru aj klienta, pred neserióznym konaním a komplikáciami.

4. Dohodneme korektnú cenucena prekladov

Ak sa s klientom vopred dohodneme na cene, mali by sme ju dodržať aj za predpokladu, že preklad je zložitejší a nastali neočakávané komplikácie. Ak také nastanú, prekladateľ nám to dá určite včas vedieť s odôvodnením, no klient to nesmie nijako pocítiť.

Profesionálna prekladateľská agentúra má odborníkov, ktorí by mali mať odhad, za akú cenu a čas je možné zákazku vyhotoviť. Nové požiadavky od klienta po zadaní zákazky, samozrejme, akceptujeme a skonzultujeme ich vždy s prekladateľom. Pri malých zmenách, ktoré zásadne nekomplikujú situáciu, si môžeme dovoliť byť ústretový, pokiaľ však ide o výrazné zmeny oproti pôvodnej dohode, nebojíme sa prediskutovať s klientom aj cenu.

Veríme, že na základe týchto 4 pravidiel si budete vedieť vždy vybrať tú správnu prekladateľskú agentúru!  😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *