Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

Výhody firemného terminologického slovníka

Terminologický slovník alebo glosár môže pri preklade ušetriť veľa času aj energie, a v konečnom dôsledku, aj vaše náklady. Ak sa prekladajú texty z odvetia priemyslu, niektoré výrazy budú mať určite iný význam, ako napríklad pri preklade marketingového textu. Práve preto je praktické a efektívne mať vytvorený terminologický slovník pre daný odbor alebo firmu.

Hlavné výhody terminologického slovníka

Ak máte terminologický slovník, preklad textov bude rýchlejší, menej nákladný, jednotný s ostatnými firemnými textami a pre zákazníkov či klientov aj ľahko rozpoznateľný. Ako sme už spomenuli, každá firma alebo odbor používa špecifické skratky alebo výrazy. Všetky firemné texty by mali byť jednotné, najmä v oblasti terminológie. V opačnom prípade by mohol nastať vo výrazoch zmätok, v ktorom by sa nemuseli zorientovať zákazníci či klienti, ale ani zamestnanci.

Vďaka terminologickému slovníku uľahčíte a zefektívnite prácu prekladateľom. Keďže bude jednoznačne stanovená terminológia, eliminujú sa dodatočné otázky a problémy pri spracovaní. Termín prekladu sa tak dá skrátiť a zákazka môže byť vyhotovená skôr a bez dodatočných opráv alebo zmien, čo je určite výhodné pre obe strany.

Terminológia, ktorá charakterizuje firmu alebo produkt, sa v textoch často opakuje a využitím terminologického slovníka sa môže preklad nielen zrýchliť, ale sa tým zníži aj  jeho cena. Určite sa teda oplatí venovať čas tvorbe terminologického slovníka. Vytvoriť ho môžete v rámci vlastných zdrojov alebo sa obrátiť na profesionálnych prekladateľov. Takáto spolupráca vám prinesie kvalitný firemný terminologický slovník, ktorý využijete pri preklade všetkých vašich textov.výhody terminologického slovníka

Prečo je dôležitá jednotná terminológia

Jednotná terminológia je  potrebná, ak potrebujete preložiť odbornú dokumentáciu, odborné texty, právne dokumenty alebo informácie ku konkrétnym produktom a chcete mať istotu, že použité výrazy sú správne pochopené a preložené. Preklad odbornej terminológie musí byť zrozumiteľný a správne pochopený aj po preklade textu. Ak by ste v textoch použili rôzne výrazy alebo frázy, mohlo by prísť k nedorozumeniam, čo je problém nielen pri právnych dokumentoch, ale v konečnom dôsledku aj pri katalógoch produktov a podobne.

Ako a kedy sa vytvára terminologický slovník

Terminologický slovník je najlepšie vytvoriť skôr, ako si objednáte preklad. Samozrejme, nie je to podmienka. Ak však dodáte prekladateľovi terminologický slovník spolu s textom, ktorý potrebujete preložiť, určite sa tým preklad urýchli a zjednoduší. Ak slovník v tomto čase nemáte, môžete si jeho vytvorenie objednať súbežne s prekladom. Je potrebné však rátať  s finančným či časovým navýšením, nakoľko bude zákazka aj časovo náročnejšia. V budúcnosti vám však vytvorený terminologický slovník zjednoduší prácu, ušetrí čas a financie bez ohľadu na to, či bude preklad robiť váš interný, alebo externý prekladateľ.

Terminologický slovník by mal obsahovať jedinečné termíny, ktoré využíva firma a tiež dané odvetvie, v ktorom firma podniká. Okrem toho je potrebné zakomponovať aj kľúčové slová, ale taktiež výrazy, ktoré sa nemajú v preklade používať.

Dôležité je, aby boli texty zjednotené, a preto je nevyhnutné poznať termíny charakteristické pre danú firmu a odvetvie. Niektoré výrazy alebo frázy môžu mať totiž špecifický význam, ktorý je pre daný text zrozumiteľný a podstatný. Dôležité sú aj výrazy, ktoré by sa nemali v textoch používať. Ide napríklad o slová, ktoré majú viacero významov, ale v preklade sa má použiť len jeden konkrétny. Ostatné významy môžu byť potom medzi zakázanými výrazmi.   preklad terminologie

Terminologický slovník treba dopĺňať  💡

Musíte počítať s tým, že terminologický slovník bude potrebné časom dopĺňať alebo korigovať. Prvá verzia bude možno na prvý pohľad obsahovať málo termínov, to jej však neuberie na kvalite. Podstatná je kvalita prekladu a časom sa navyše určite pridajú aj ďalšie termíny, prípadne sa niektoré odoberú alebo upravia. Pri každom ďalšom preklade sa môžu objaviť termíny, ktoré je vhodné zaradiť do terminologického slovníka. Výrazy, ktoré chcete pridať, môžete zaslať prekladateľskej agentúre,  prípadne môže na takéto výrazy upozorniť aj samotný prekladateľ.

Ak potrebujete pomôcť s terminologickým slovníkom pre vašu organizáciu, neváhajte sa na nás obrátiť.

Radi vám pomôžeme!  😉

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *