Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

prekladatel-vs-tlmocnikAj vám sa stáva, že si mýlite prekladateľa s tlmočníkom? Nie každý vie, aký je medzi nimi rozdiel, ale nazvať tlmočníka prekladateľom alebo naopak môže byť pre dotyčného odborníka nepríjemné. Okrem toho, ak potrebujete využiť služby jedného z nich, mali by ste vedieť, akého odborníka vlastne hľadáte.

Rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom

Rozdiel spočíva najmä v tom, že prekladateľ sedí za stolom a výsledkom jeho práce je preložený text. Pri svojej práci využíva najrôznejšie pomôcky od starých dobrých slovníkov cez online translatory, internet až po tzv. prekladovú pamäť. Prekladatelia používajú najčastejšie programy, ako je Trados, MemoQ, Wordfast alebo Idiom. Bližšie o CAT nástrojoch sa dočítate tu.

Praktická je hlavne prekladová pamäť, pretože opakujúce sa vety alebo výrazy stačí preložiť iba raz. Prekladateľ má, samozrejme, možnosť text dôkladne skontrolovať, prípadne vykonať dodatočné úpravy predtým, ako ho odovzdá klientovi a jeho práca uzrie svetlo sveta.

Tlmočník však takéto možnosti nemá. Možno aj preto sú tlmočníci pomerne chúlostiví na to, ak ich niekto nazve prekladateľmi. Slovníky, prekladové pamäte a podobné výdobytky musia mať jednoducho v hlave. Pochopiteľne, ak ide o simultánne tlmočenie, príde na rad aj technika, aby sa práca tlmočníkov urýchlila aj zjednodušila. Pomáhajú si aj svojimi poznámkami. Faktom však zostáva, že nie každý prekladateľ by si trúfal zastúpiť prácu tlmočníka. Ak totiž tlmočník raz niečo vysloví, už sa to nedá vziať späť.

prekladatel

Ako pracuje prekladateľ u nás

Prekladateľ v našej agentúre si najskôr prečíta celý dokument, posúdi, či mu terminologicky vyhovuje a vyjadrí sa k nemu. Na každú odbornú oblasť disponujeme prekladateľmi, ktorí sa na ňu špecializujú a majú vyštudovaný daný odbor, respektíve smer. Prekladatelia sa zameriavajú na rôzne oblasti, ako je napríklad právo, strojárstvo, automobilový priemysel, medicína atď. Našou úlohou je priradiť konkrétny projekt takému prekladateľovi, ktorý je v danej oblasti „doma“. To znamená, že má vyštudovaný príbuzný smer, prípadne má skúsenosti s prekladmi v danej oblasti. Ak prekladateľovi text vyhovuje, začne na ňom pracovať. Ak nie, nájdeme pre vás vhodného a erudovaného prekladateľa.

Samotná práca prekladateľa pozostáva z rozdelenia textu na určité kapitoly. To znamená, že podľa zadaného termínu vypracovania si rozdelí počet prekladaných strán na niekoľko častí. Time management je veľmi dôležitý, hlavne ak ide o rozsiahle projekty s väčším počtom normostrán. Prekladateľ teda prekladá po jednotlivých úsekoch, pričom kladie dôraz na celkový kontext projektu. Po skončení prekladu si text dôkladne skontroluje a zašle nám ho do agentúry.

U nás v agentúre ešte prejde text dôkladnou korektúrou, kde sa „vychytajú“ všetky nedostatky, ktoré si nemusel prekladateľ všimnúť. Až takto upravený a skontrolovaný text sa dostane k vám. Ak majú klienti vo firme zaužívanú terminológiu a upozornia nás na ňu, naši prekladatelia ju radi použijú v projektoch.

Ako sa pripravuje tlmočník    simultanne-tlmocenie

Ak potrebujete služby tlmočníka, je, samozrejme, dôležité poskytnúť čo najviac informácií, t. j. informačné brožúry, prezentácie, informácie o danej oblasti alebo problematike.      O zaužívanej firemnej terminológii je potrebné informovať aj tlmočníka, aby bolo tlmočenie a použité výrazy čo najbližšie vám aj vašim klientom. V prípade, že ide špecifickú alebo náročnejšiu tému, je vhodné stretnúť sa s tlmočníkom ešte pred prezentáciou či prednáškou a dohodnúť si terminológiu, prípadne doplniť ďalšie informácie.

Ako sme už spomínali, aj tlmočníci využívajú techniku, ktorá zahŕňa okrem pomôcok pri tlmočení aj tlmočnícku kabínu, potrebnú hlavne pri simultánnych tlmočeniach. Tlmočník v kabíne tlmočí do mikrofónu, a tak rozpráva súčasne s rečníkom. Všetku techniku, ktorá je potrebná pri tlmočení, je možné si u nás aj prenajať.

Veríme, že sme vám priniesli nové poznatky a informácie. Teraz už určite budete vedieť, aký je rozdiel medzi prekladateľom a tlmočníkom.  😉

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *