Ovládať aspoň jeden cudzí jazyk nie je dnes už nič výnimočné. V minulosti bola na prvom mieste ruština, dnes sú najfrekventovanejšie jazyky angličtina a nemčina. Na učenie cudzieho jazyka nie…