Pomáhať a inšpirovať ľudí nás baví. Našim poslaním je prinášať skvelé informácie, ktoré sú nápomocné pre výnimočné projekty našich klientov. Preklady, korektúry a tlmočenie pre vás pripravujeme s láskou.

FAQ preklady1.) Aká je cena za preklad, korektúru alebo tlmočenie?

Cena za preklad, jazykovú korektúru alebo tlmočenie závisí od konkrétnych vecí: od náročnosti textu, od rozsahu a termínu vyhotovenia. Rozdiel je aj medzi bežným a úradne overeným prekladom. Radi vám obratom obratom zašleme vypracovanú cenovú ponuku. Stačí ak nám napíšete na nrv@nrv.sk.
Na orientáciu si pozrite sadzby z nášho cenníka.

2.) Účtujete expresné prirážky?

Pri menších prekladoch do bežných jazykov (EN,DE,CZ) expresný príplatok účtujeme len výnimočne. Expresné vyhotovenie je v ten istý deň približne do 3 normostrán alebo v nasledujúci deň. Pri obsiahlejších prekladoch s veľmi krátkou dobou vyhotovenia a pri prekladoch, kratšou ako 24 hodín účtujeme expresný príplatok. Konkrétnu kalkuláciu vyhotovíme vždy pre daný dopyt.

3.) Ako sa určuje počet normostrán?

Počet normostrán sa určuje z cieľového jazyka. V určitých prípadoch je možné dohodnúť sa na účtovaní zo zdrojového jazyka. Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier.

4.) Koľko normostrán (NS) má dokument?

Počet normostrán si ľahko sami vypočítate vo worde. Presný návod a postup odhaľujeme v našom článku. Pri PDF a iných ako textových dokumentoch vám počet normostrán radi určíme my po konverzii súboru.price translation5.) Poskytujete zľavy na veľké zákazky alebo projekty?

Samozrejme, pri objemných zákazkách vám radi vypracujeme cenovú ponuku ušitú na mieru, v ktorej zohľadníme jej rozsah a uplatníme množstevnú zľavu. Zľavy poskytujeme aj našim stálym klientom, ktorí s nami spolupracujú pravidelne.

6.) Prijímate aj malé zákazky, napr. menšie ako 1 NS?

Áno, prijímame aj zákazky menšie ako 1 normostrana. Najmenšie možné účtovanie je 0,5 NS. Našim stálym klientom pomáhame s krátkymi korektúrami textov a prekladmi (EN,DE) do 0,5 NS zdarma.

7.) Podľa akých kritérií vyberáte prekladateľov a tlmočníkov, s ktorými spolupracujete?

Všetci naši prekladatelia sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s viacročnou praxou v oblasti prekladov a tlmočenia. Na preklady technických textov Vám zabezpečíme technicky zdatných prekladateľov, ktorí sa orientujú v danej oblasti. Všetci naši prekladatelia prešli testovaním a ich preklady sú pravidelne kontrolované. Viac sa o našich garanciách dočítate v tomto článku.

8.) Aký je rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením?

Pri konzekutívnom tlmočení si prekladateľ najprv vypočuje kratší úsek prejavu a následne ho pretlmočí do cieľového jazyka. Konzekutívne tlmočenie sa spravidla využíva pri obchodných stretnutiach, rokovaniach, otváracích prejavoch, vernisážach, výstavách atď. Simultánne tlmočenie prebieha bezprostredne počas prejavu za použitia tlmočníckej techniky z kabínky. Simultánne tlmočenie sa tiež zvykne označovať ako kabínkové a využíva sa pri konferenciách, sympóziách atď. Viac sa o rozdieloch medzi tlmočeniami dočítate tu.

9.) V akom formáte môžem zaslať dokument na preklad?

Ideálne je zaslať dokument na preklad vo worde. Dokážeme si poradiť so súbormi vo formáte PDF, JPEG,EXCEL, Powerpoint a iné.

10.) Koľko trvá vyhotovenie prekladu?

Termín vyhotovenia prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je napr. náročnosť obsahu, potreba korektúry atď. Spravidla sú to 3 pracovné dni od dňa zadania, ak ide o rozsah do cca 25 NS. Podrobnejšie informácie uvádzame v článku na našom BLOGU.

11.) Ako sa preklad, korektúra alebo tlmočenie objednáva?

Stačí, ak nám pošlete emailom záväznú objednávku s požadovaným prekladom, jazykovou korektúrou alebo tlmočením na adresu nrv@nrv.sk alebo osobným doručením v papierovej prípadne v inej forme (USB kľúč, CD).secret translation12. Akým spôsobom garantujete zachovanie dôvernosti informácií v prekladanom materiáli? Je zabezpečená dôvera informácií?

Plne si uvedomujeme, že podklady na preklad môžu obsahovať dôverné informácie, ktoré sú predmetom obchodného alebo iného tajomstva. Každý z našich prekladateľov, korektorov a tlmočníkov sú viazaní mlčanlivosťou a majú s nami uzavreté dohody o mlčanlivosti. V prípade záujmu Vám radi dáme dohodu k nahliadnutiu. Všetky garancie popisujeme v tomto článku.

13. Ako mi doručíte úradný – súdny preklad, ktorý obsahuje originálny dokument?

V prípade súdne overeného prekladu sa dokument môže zväzovať nasledovne:
• Preklad bude zviazaný s kópiou dokumentu zaslanou emailom.
• Preklad bude zviazaný s originálnym dokumentom v prípade, že tento originál už nebudete potrebovať.
• Preklad bude zviazaný s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu, ktorá má platnosť originálu- doporučujeme.
Úradné preklady vám radi doručíme bezplatne priamo k vám alebo ich zašleme poštou. Všetky dôležité informácie sa dočítate v článku 7 dôležitých vecí pri úradných prekladoch.

Ak sa vám článok páčil, pokojne ho zdieľajte. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *